Preview Mode Links will not work in preview mode

StringBooks


Jun 22, 2018

نویسنده: استیون جانسون
خلاصه: شاهین جوادی نژاد
روایت: رضا حریریان

 دستگاه چاپ، مداد، سیفون توالت، باطری … همه این‌ها ایده های خوبی هستند. اما از کجا آمده‌اند ؟ چه محیطی باعث شده اونها به وجود بیایند ؟ چه چیزی باعث این جرقه های خلاقیت شده ؟ ما چگونه میتوانیم باعث خلق نوآوری در تکنولوژی و دیگر ابعاد خود بشویم و زندگی خود، جامعه و کل دنیا را به جلو هدایت کنیم ؟
کتاب “ایده های خوب از کجا می‌آیند؟” جوابی به همه این سوال ها می‌باشد. در این کتاب ۷ الگویی که در پشت هر ایده و فعالیت خلاقانه است به شما معرفی و ریشه های آن در در تاریخ و رشته های مختلف بررسی می‌شود. از داروین و فروید تا دفتر های گوگل و اپل، استیون جانسون در این کتاب به جستجوی مراکز نوآوری در زمان حال و به بررسی رفتار ها و عادت‌های که باعث ایجاد این مراکز شده‌اند می‌پردازد.