Preview Mode Links will not work in preview mode

StringBooks

Dec 28, 2018

ما از کجا اومدیم ؟ جهان از کجا اومده ؟ اصن جهان چیه ؟

 

دانشمندا و متفکرا مدت های مدیدی به بررسی این سوال ها پرداختن و از گذشته های دور بدون رسیدن به نتیجه‌ای خاص، سعی کردند جواب...


Jul 1, 2018

نویسنده: دان آریلی
خلاصه: محمد ابراهیم عطارزاده
روایت: بهادر مالکی

ما روزانه در تلاش هستیم تا انگیزه خود، اطرافیانمان، همکاران و کارمندان خود را افزایش بدهیم.  به همین دلیل شاید...


Jun 22, 2018

نویسنده: استیون جانسون
خلاصه: شاهین جوادی نژاد
روایت: رضا حریریان

 دستگاه چاپ، مداد، سیفون توالت، باطری … همه این‌ها ایده های خوبی هستند. اما از کجا آمده‌اند ؟ چه محیطی باعث...